Dit beeldje is boven de ramen in 
de gevel van het huis ingemetseld.